Interim- en projectmanagement

Multiple Choice biedt verschillende vormen van interim- en projectmanagement. Wij voelen ons het best bij situaties waarin chaos heerst en veranderingen noodzakelijk zijn in structuur en cultuur. Voor het doorvoeren van belangrijke strategische innovaties op het gebied van organisatieprocessen en -structuren bent u bij ons aan het juiste adres. Wij richten ons op een intensieve begeleiding, vooraf en tijdens het uitvoeren van de opdracht en verlenen tijdens het traject objectief en onafhankelijk advies.

 

Wij leggen de nadruk op het tijdelijk waarnemen of uitvoeren van verantwoordelijkheden. Dit kan plaatsvinden in situaties van overbruggings-, change- of crisismanagement. Indien noodzakelijk voeren wij veranderingen door en concentreren ons op het initiëren, realiseren en afronden van een project. De continuïteit van de organisatie verliezen wij hierbij niet uit het oog. Wij kunnen leidinggeven aan het totale project of aan een deelproject.

 

Onze aanpak is gericht op het creëren van beweging en dynamiek in vastgelopen organisatiesituaties. Wij weten processen overzichtelijk en snel in kaart te brengen, pijnpunten boven water te krijgen, betere afstemming en sturing te bewerkstelligen. Wij komen met concrete oplossingen en implementeren deze.

 

Succes bereiken we door het daadwerkelijk in gang zetten van veranderingen door het verbeteren van bedrijfsprocessen en vooral door het uitdagen en stimuleren tot een betere individuele en gezamenlijke performance.

 

Het kenmerkende van onze aanpak is: