Business coaching

Multiple Choice baseert haar business coaching op samenwerking en vertrouwen. Wij gaan er van uit dat de gecoachte zelf het vermogen heeft om inzichten en ideeën te creëren, die nodig zijn om een situatie te verbeteren. Door middel van geavanceerde vaardigheden op gebied van luisteren, gericht vragen stellen (out of the box) en terugspiegelen creëren wij gesprekken en ervaringen, die hem/haar helpen de gewenste situatie te bereiken. Wij ondersteunen actief zowel de manager als de achterliggende organisatie.

 

Wij nemen mens en organisatie serieus en gaan de discussie aan. Alleen dan zijn blijvende veranderingen met draagvlak mogelijk. Wij zoeken naar talenten en verliezen daarbij de behoefte aan verandering of vernieuwing niet uit het oog. Wij proberen daarbij het competentieniveau van de organisatie op het gebied van veranderingen en innovatie ook daadwerkelijk te verhogen. Dit doen wij door brainstormen, één op één sessies met personeel en coaching van teams met een focus op samenwerken, onderlinge sfeer en productiviteit. Wij weten dat de oplossing in de mensen zelf ligt, durven alles aan de orde te stellen en weten de mensen te stimuleren.

 

De gecoachte wordt aangespoord om inzichten, ideeën en perspectieven ten aanzien van allerlei situaties te verwerven, die hem/haar in staat stellen om anders te handelen en resultaten te bewerkstelligen. Daarnaast wordt hij/zij aangemoedigd om zich consequent op de verlangde doelstellingen te richten, als manier om de vooraf samen vastgestelde effectieve weg vast te houden.

 

Uw coach van Multiple Choice: